Autodos 2000 Doseringspump Autocheck Testset Klor Testset Brom

Mät och doseringsinstrument

Kompletta mätanläggning Autodos 2000
kan användas till alla typer av bassänger, där pH - fritt klor alt. redox skall mätas och regleras. Reglerar automatiskt de uppmätta värdena, som visas med tydliga digitala siffror på frontpanelen. Med hjälp av klart uppmärkta knappar ställer man in önskade börvärden och alarmgränser. Kodlås med öppningskod kan aktiveras vid behov. Autodos 2000 kan även utrustas med kommunikations- och minnesmodul för PC.

Doserpump Beta
med vätskedel av plexiglas (NPE). Alla pumpar har on/off eller frekvensstyrning och levereras med doser- och bottenventil samt 2 m sugslang och 5 m tryckslang.

Autocheck
Fotometrisk mätutrustning för fritt, totalt och bundet klor, pH och cyanursyra.

Testset Klor
Testset fär mätning av fritt klor och pH-värde. Klor 0,1-3 mg/l. pH 6,8-8,2.

Testset Brom
Testset för mätning av brom och pH-värde. Brom 1-8 mg/l. pH 6,8-8,2.