Elvärmare Elvärmare Aqua HC Line Luftvärmare Solfångare (tryck på bild) Värmepump

Elvärmare

Våra kompakta elektriska värmare är konstruerade för kontinuerligt flöde med lägsta möjliga tryckfall. Den kompakta modellen möjliggör installation i trånga utrymmen.

Elvärmare Aqua HC Line

Pahlén har utvecklat en ny serie elektriska värmare med digital styrning, där önskad pooltemperatur enkelt ställs in och den aktuella vattentemperaturen visas på en LED display. Förutom överhettningsskydd och flödesvakt är värmaren utrustad med inbyggd kontaktor, vilket förenklar den elektriska installationen. Elpatronen är tillverkad av Incoloy 825 eller titan och manteln av glasfiberförstärkt polypropylen. Elvärmaren Aqua HL Line levereras med unionkopplingar för limning av Ø50 mm rör.

Luftvärmare

luftvärmare används vid t.ex. luftmassage i bubbelpooler och värmer den inkommande luften, som sedan blandas med vattnet.

Solfångare

Solsystemet bygger på att två T-stycken placeras efter poolpumpen, däremellan placeras en klämventil. Ventilen styrs via en reglercentral vilken mäter temperaturen vid solfångarna och i poolen. När temperaturen är högre vid solfångarna än i poolen stänger klämventilen och vattnet tar vägen genom solfångarna. Ingen extra energi åtgår för att driva systemet eftersom solfångarna kopplas till poolens befintliga cirkulationspump.

Värmepump utnyttjar energin från luften, är effektiva och energisnåla, lätta att installera och tar liten plats vid poolen. De är utrustade med en tyst rotationskompressor för optimal verkningsgrad, minimala vibrationer och lång livslängd. Den digitala styrningen har flera funktioner och en enkel inställning av pooltemperaturen. Materialen i värmepumpen är anpassade för vårt nordiska klimat. Höljet är tillverkat av rostfritt stål och kondensorn, poolens värmeväxlare, är tillverkad av titan. Värmepumpen installeras utomhus och direkt på poolens returledning.